२२ मे, २०१३

कोणता फॉंट चांगला?

मित्रहो,

     इंग्रजीमधून लिहिण्यासाठी तसे विविध फॉंट वापरले जातात. उदा.एरिअल, टाईम्स न्यू रोमन, वर्दना इत्यादी. मी डॉक्युमेंटस् तयार करण्यासाठी विविध फॉंट वापरतो. मजकूर लिहून वेगवेगळे फॉंट त्यावर लावून पाहतो. जो चांगला भासतो, तो अखेर नक्की करतो. मला सगळेच फॉंट चांगले वाटत आले आहेत. प्रत्येक शैलीमध्ये काहीतरी आवडण्यासारखे आणि न आवडण्यासारखे असतेच.
    तरीही, हा प्रश्न उरतोच की, अक्षरांचा कोणता फॉंट सर्वार्थाने चांगला?
    या प्रश्नाचे नक्की उत्तर नाही. काही जणांशी चर्चा केल्यावर असे लक्षात आले की, एरिअल हा फॉंट अधिक प्रमाणात वापरला जातो. इंटरनेटवर हुडकल्यानंतर लक्षात येते की, एरिअलसह टाईम्स न्यू रोमन हाही फॉंट सर्वाधिक वापरला जातो.
    वर्दना हा फॉंट भारतीय माणसाने तयार केला असता तर त्याने त्याला वंदना नाव दिले असते, असे मला सतत वाटत राहते.