२३ ऑगस्ट, २०१२

कात्रीने कापून पहा

एक्सेलमध्ये एखाद्या सेल मधील मजकुराला कापून दुस-या सेलमध्ये ठेवायचे असेल तर सिलेक्ट, कट व पेस्ट  हा नेहमीचा रस्ता झाला. यातील कट साठी एक कात्री दाखवतो. .
पुढील पाय-यांवरून चाला व स्वतःच करून पहा.

१. होम टॅब आधीपासून क्लिक केलेली आहे की नाही, पहा.
२. क्लिक केलेली नसेल तर क्लिक करा.
३. टॅबच्या खाली फॉँट दाखवणारी खिडकी असेल. (Times New Roman, Arial वगैरे)
४. खिडकीच्या शेजारी  एक कात्री आहे, याची खात्री करा.
५. ए १ या सेलमध्ये एक्स लिहा.
६. बी १ या सेलमध्ये वाय लिहा.
७. दोन्ही सेल्स सिलेक्ट करा.
८. कात्रीवर क्लिक करा.
९.याच शीटवरील दुस-या कोणत्याही दोन्ही सेल्स सिलेक्ट करा.
१० .राईट क्लिक करा.
११..पेस्ट करा.
१२. बरोबर दोन सेल्समध्ये मूळच्या दोन्ही सेल्स पेस्ट होतात, हे पहा.

मोठे काहीही नाही. केवळ राईट क्लिक करून कट करावे लागू नये म्हणून एक कात्री दिलेली आहे.