०१ डिसेंबर, २०११

पानाला आडवे करा !

वर्ड संदर्भात पानाचे ओरिएंटेशन म्हणजे पान उभे (Portrait) असावे की आडवे(Landscape). सहसा पान उभेच असते. क्वचित् आपल्याला ते आडवे हवे असते.
पान उभ्या स्थितीत असेल तर ते आडवे करण्याची रीत अशी :

१.  वर्डचे एखादे पान उघडा. 
२. मुख्य मेनूबारवरील तिसरा पर्याय Page Layout वर क्लिक करा.
३. Page Layout या शब्दाच्या खाली Orientation, Size, Columns असे तीन शब्द आले आहेत, याची खात्री करा.
४. Orientation शब्दावर क्लिक करा.
५. Portrait आणि Landscape हे दोन पर्याय दिसत आहेत, याची खात्री करा.
६. Landscape वर क्लिक करा.
७. क्लिक करताक्षणी पानाच्या आकारात बदल झालेला दिसत आहे, याची खात्री करा.   

०२ जून, २०११

प्रिंट ले आऊट सर्वात आवडता

वर्डला तीन वेगवेगळे View Format असतात. Normal, Print Layout, Outline. मी अनेकांना विचारले की, कोणता प्रकार जास्त आवडतो. बहुतेकांनी Print Layout हेच उत्तर दिले. आपण लिहिलेला मजकूर अंतिम पानावर कसा दिसेल, याची उत्सुकता ब-याच जणांना असते, हे त्यामागचे कारण असावे बहुतेक. यदाकदाचित् मजकूर छापायची वेळ आलीच तर छापलेल्या पानावर मजकुराची सुरुवात कुठे झाली, कडेपासून किती अंतर घेतले होते हे आधीच कळण्यची सोय या लेआऊट मध्ये आहेत.

२८ मे, २०११

Excel_Moving a sheet towards the end (Repeat Post)


A number of sheets can be created inside an excel file. By default, there are three sheets. Any new sheet gets inserted to the left hand side of the current sheet.
Check:
1. Right click on the any or first sheet.
2. Verify that a list appears.
3. Click on first option 'Insert'.
4. Verify that a new sheet is inserted on the left hand side of the current sheet.

Many a times, we feel that a particular sheet should be present at a particular place. There is a facility to move the sheet from it original place to the desired place.
Example:
Pre-requisite: Three sheets namely AB and C.
1. Right click on A sheet.
2. Verify that a list appears.
3. Click on the fourth option 'Move or Copy...'.
4. Verify that a square box called 'Move or Copy' appears. Verify that the second section is called 'Before Sheet'.
5. Select the option 'Move to end'.
6.Verify that A sheet is moved towards the end.

२७ मे, २०११

एक्सेलः शीट अखेरीला कसे न्यावे ?

एक्सेलमधील एखादे शीट एकूण शीटस् च्या अखेरीला कसे न्यावे, याची इंग्रजीतील पोस्ट इथेच जवळ सापडेल.

०३ मे, २०११

Excel_Moving a sheet towards the end

A number of sheets can be created inside an excel file. By default, there are three sheets. Any new sheet gets inserted to the left hand side of the current sheet.
Check:
1. Right click on the any or first sheet.
2. Verify that a list appears.
3. Click on first option 'Insert'.
4. Verify that a new sheet is inserted on the left hand side of the current sheet.

Many a times, we feel that a particular sheet should be present at a particular place. There is a facility to move the sheet from it original place to the desired place.
Example:
Pre-requisite: Three sheets namely A, B and C.
1. Right click on A sheet.
2. Verify that a list appears.
3. Click on the fourth option 'Move or Copy...'.
4. Verify that a square box called 'Move or Copy' appears. Verify that the second section is called 'Before Sheet'.
5. Select the option 'Move to end'.
6.Verify that A sheet is moved towards the end.

०९ फेब्रुवारी, २०११

युनिकोड : नवी लेखननीती

     या आधी एक पोस्ट लिहिली होती ज्यात 'वर्ड' आणि 'युनिकोड' एकमेकांना अनुकूल असल्याचा उल्लेख होता.
     संगणकावर मराठी लिहिण्यासाठी युनिकोड ही एक नवी पध्दत आहे. 'नवी' हा शब्द तसा चुकीचा आहे. पध्दत अस्तित्वात होतीच पण अनेकांना माहीत नव्हती. हळूहळू युनिकोडबद्दल लोकांमध्ये जागृती होत आहे कारण शासनस्तरावर या प्रणालीचा विचार झालेला आहे. तथापि, अजूनही अनेकजण 'फोनेटिक' प्रकारचा कीबोर्ड वापरुनच मराठी टायपिंगची झटापट करत असतात. 'युनिकोड' साठी निराळ्या प्रकारचा कीबोर्ड आवश्यक असतो. एकदा तो पाठ झाला की, काम फत्ते होते.  
     'युनिकोड' या विषयावर सर्वांगीण माहिती असेलेले एकही पुस्तक बाजारात नव्हते. ही कमतरता माधव शिरवळकर यांच्या पुस्तकांने पूर्ण केलेली आहे. पुस्तकाचे नावच 'युनिकोड-तंत्र आणि मंत्र ' आहे. 
     ज्यांना युनिकोड नावाची नवी लेखननीती समजून घ्यायची आहे अशांसाठी आणि जे आधीपासूनच संगणकावरील मराठी लेखनाचे शिलेदार आहेत त्यांच्यासाठीही हे पुस्तक खास आहे. 'मौलिक' हा शब्दही थिटा आहे. युनिकोडचा इतिहास आणि त्याचा सध्या विविध ठिकाणी होत असलेला वापर विस्तृतपणे विशद केलेला आहे. नमुन्यादाखल अनुक्रमणिकेतील काही प्रकरणांचा उल्लेख जरी केला तरी संगणकातील किड्यांचे डोळ चमकतील - भारतीय भाषा आणि युनिकोड, विंडोज आणि युनिकोड, गूगल आणि युनिकोड...!
    नवी मुंबईतील संगणक प्रकाशनाने हे पुस्तक प्रकाशित केले आहे.
    मराठी फॉंटच्या चक्रव्यूहातून बाहेर पडण्याचा मार्ग हे पुस्तक निःसंशयपणे दाखवू शकते.

१८ जानेवारी, २०११

वर्ड २००७ मध्ये मराठीत लिहिता येते !

   वर्डच्या पूर्वीच्या आवृत्ती युनिकोडला अनुकूल नव्हत्या. मराठीत वर्डमध्ये लिहिणे ही जवळजवळ अशक्यप्राय गोष्ट होती. फोनेटिक कीबोर्ड वापरून महत्प्रयासाने मजकूर लिहावा लागत असे. लिहायचं, मग फाईल बंद करून पुन्हा उघडून पाहायची, दुस-या कॉम्प्युटरवर ती उघडत आहे का हे पाहायचं, मेलमधून एखाद्याला ती फाईल पाठविल्यास ती त्याच्याकडे उघडते का हे पाहायचं....ही सगळी कर्मकहाणी वर्डच्या नेहमीच्या उपभोक्त्यांना माहीतच आहे.  
    अगदी वर्ड २००३ पर्यंत हे होत होतं. 
    पण आता..सण साजरा करावा अशी बातमी आहे.
    वर्ड २००७ युनिकोड तंत्रज्ञानाला पाठिंबा देते !
    युनिकोड असेल आणि वर्ड २००७ असेल तर आता तुम्ही मराठीत पाहिजे तितके लिहू शकता. मग ती कथा असो व कार्यालयीन अहवाल !