०६ मे, २०१४

माझे पुस्तक प्रकाशित

नमस्कार,

'कार्यालयीन कामः कंटाळ्याकडून उत्साहाकडे' हे माझे पुस्तक प्रकाशित झाल्याची माहिती देणारे पान मी या ब्लॉगवर जोडलेले आहे. कंटाळ्याबद्दलच्या जिज्ञासूंनी अवश्य वाचावे. हे पुस्तक छापील स्वरूपात नसून केवळ ऑनलाईनच आहे तेव्हा खरेदी करणे अगदीच सोपे.

ऑनलाईन खरेदीचा दुवा त्या पानावर आहेच!

Astrological Consultations available

Astrological consultations available. Contact : kedarcpatankar@gmail.com