१७ फेब्रुवारी, २०१२

किती लिहिलं मी ?

     संगणकाचा वापर करायला लागल्यापासून स्पेलचेक आणि वर्ड काऊंट करायची येताजाता सवय लागते. [म्हणजे स्वतः नीट स्पेलिंग लिहायचं नाही, भरमसाठ लिहायचं आणि नंतर जबाबदारी संगणकावर ढकलायची.:)]

...तर किती शब्द लिहून झालेत, हे बघण्याची सवय बहुधा word count वर टिचकी मारून झालेली आहे. वर्ड २००७ मध्ये टिचकी कुठे मारायची हे कळत नाही. सर्व मेनू आणि सबमेनू शोधून होतात.

     सोपे आहे.
वर्डफाईल संगणकावर खालच्या बाजूला जिथे संपते तिथे थेट आकडाच दिसतो. ती ओळ साधारण अशी दिसतेः
Page 1 of 1 | Words : 102| English (U.S.) | 
    102 च्या जागी तुम्ही जितकं लिहिलं असेल ती संख्या.
 

Astrological Consultations available

Astrological consultations available. Contact : kedarcpatankar@gmail.com